^Na vrh stranice

 • OTKUP VOZILA

  Obavljamo ovjerene besplatne procjene vozila uz mogućnost otkupa procjenjenog vozila. Plaćamo odlično, ODMAH radimo isplatu, odjavu i prijenos vozila.

 • KREDITI

  Svako vozilo iz naše ponude moguce je dobiti na kredit putem kreditnih kartica MasterCard Zagrebacke banke do 36 mjeseci i American Express do 60 mjeseci..

 • PRODAJA – ZAMJENA VOZILA

  Sva vozila iz naše ponude su provjerena, te ih je na zahtjev moguće pregledati prije kupnje od strane stručne osobe, a nudimo i mogućnost zamjene za Vaše vozilo.

CENTAR ZA VOZILA

       

  

POTROŠAČKI KREDITI PO INDIVIDUALNOJ MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS KREDITNOJ KARTICI

Potrošački kredit:

Za realizaciju kredita potrebna je MasterCard kreditna kartica bilo koje banke, osobna iskaznica vlasnika i vlasnik kartice

NISU potrebni JAMCI, NIJE potrebno učešće, NEMA troškova javnog bilježnika, NIJE potrebno KASKO osiguranje vozila, NIJE važna starost vozila, a rješavanje kredita se obavlja u ''5 minuta''

Broj rata kredita ovisi o zahtjevu klijenta, a maksimalno iznosi 36 mjesecnih rata

Minimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 1.000,00 kn, a makismalni iznos pojedinacnog kredita može biti 60.000,00 kn

 

ZA SVE DETALJE OKO DOBIVANJA KREDITA I IZRAČUNA MJESEČNE RATE KREDITA ZA VOZILO IZ NAŠE PONUDE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE


 

Potrošački kredit:

Za realizaciju kredita potrebna je American Express kreditna kartica, osobna iskaznica vlasnika i vlasnik kartice

NISU potrebni JAMCI, NIJE potrebno učešće, NEMA troškova javnog bilježnika, NIJE potrebno KASKO osiguranje vozila, NIJE važna starost vozila, a rješavanje kredita se obavlja u ''5 minuta''

Broj rata kredita ovisi o zahtjevu klijenta, minimalno iznosi 24, a maksimalno 60 mjesecnih rata

Minimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 1.000,00 kn, a maksimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 100.000,00 kn

 

 

ZA SVE DETALJE OKO DOBIVANJA KREDITA I IZRAČUNA MJESEČNE RATE KREDITA ZA VOZILO IZ NAŠE PONUDE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE


 

 

 

Krediti za kupnju motornih vozila

Planirate kupnju vozila? Za vas u ponudi imamo kredite namijenjene kupnji novih ili rabljenih automobila te novih traktoramotocikala,četverokotača i skutera. Uz ponudu prodavatelja realizacija kredita je brza i jednostavna.

Kupnju motornog vozila kreditom Zagrebačke banke možete realizirati i uz dodatne pogodnosti:

 • kod kupnje novog automobila, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za troškove ugradnje plina do 15.000 kuna.
 • kod kupnje motocikla ili skutera, u iznos kredita može se uključiti zaštitna oprema (kaciga, nosač kacige, zaštitno odijelo, čizme i rukavice), u vrijednosti do 30% maloprodajne cijene vozila koje se kreditira.
 • kod kupnje traktora, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo, traktorski priključak - zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski broj).  
Izračunajte anuitete i otplatni plan svog kredita uz  KALKULATOR autokredita Zagrebačke banke!
Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih, brzih informacija. Za sve dodatne  informacije obratite se bankarima u bilo kojoj  poslovnici Zagrebačke banke, ili na besplatni telefon 0800 0024.

 


Kreditom Zagrebačke banke možete financirati kupnju rabljenog automobila iz ponude UniCredit Leasinga. Za detaljne informacije o vozilima iz ponude, molimo pogledajte na internetskoj stranici Unicreditleasing d.o.o. 

Auto krediti - krediti za motorna vozila

Auto krediti - krediti za motorna vozila namijenjeni su financiranju kupnje:

 • novih ili rabljenih automobila, te
 • novih traktora, motocikala, skutera i četverokotača.
Osnovni uvjeti kredita
Iznos kredita

od  18.500  do 185.000 HRK

od    2.500  do   25.000 EUR

Kamatna stopa1

Valuta

             HRK                Uz valutnu klauzulu u EUR

Ukupna kamatna stopa

 6,95% (EKS 8,82%)
godišnje, promjenjiva
  6,95% (EKS 8,82%)
godišnje, promjenjiva

Varijabilni dio

 6M NRS2 za HRK važeći 
na dan 20.svibnja 2013. i iznosi 2,04%
6M NRS2 za EUR važeći 
na dan 20.svibnja 2013. i iznosi 3,12%

Fiksni dio

4,91% 
nepromjenjiv tijekom otplate kredita
3,83% 
nepromjenjiv tijekom otplate kredita

Interkalarna kamata obračunava se po stopi jednakoj ukupnoj kamatnoj stopi.

AKCIJA! - Uvjeti kredita uz FIKSNU kamatnu stopu 

 • 7,75% godišnje, FIKSNA (EKS 9,71%)

Iskoristite posebne akcijske uvjete kredita uz FIKSNU KAMATNU STOPU u kunama!

Rok otplate

od 36 do 84 mjeseci

Naknade
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 2,50% od iznosa kredita, 
 • Trošak osiguranja tražbine po kreditu ovisi o modelu instrumenata osiguranja i obračunava se na iznos kredita, 
 • Trošak provedbe/osiguranja fiducija na vozilu - bez naknade.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva i trošak osiguranja tražbine po kreditu mogu se platiti iz sredstava kredita. Detaljne informacije o naknadama pronađite u: 
Izvatku iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po kreditima fizičkih osoba za kupnju motornih vozila.

Način korištenja kredita

Banka isplaćuje kredit nakon što je dostavljena sva dokumentacija i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja. Kredit se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate na račun prodavatelja.

Način otplate kredita

KLASIČNA OTPLATA – u jednakim mjesečnim anuitetima. Za kredite uz valutnu klauzulu u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB važećem na dan plaćanja. 

[1]Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Važeću 6M NRS2 za HRK odnosno 6M NRS2 za EUR možete pronaći na www.hub.hr. Obračun kamata primjenom dekurzivne metode i proporcionalnog kamatnjaka. U slučaju kašnjenja u otplati obračunava se kamata po dospijeću, trenutno po kamatnoj stopi od 12 % godišnje.
 

Modeli instrumenata osiguranja

Model Iznos kredita Jamac Fiducijarni prijenos vlasništva Deponirana kasko polica vinkulirana u korist Banke Deponirana knjižica vozila u Banci Izjava o suglasnosti i Zadužnica Premija osiguranja kredita kod Croatia osiguranja
A  do    8.000 EUR
 do 60.000  HRK
1 kreditno 
sposoban jamac 
nova         1.44%    
rabljena    1,68%    
B  do   15.000 EUR
 do 112.000 HRK
1 kreditno 
sposoban jamac
nova         1.44%    
rabljena    1,68%    
C  do   25.000 EUR
 do 185.000 HRK

nova         2.04%    
 rabljena    2,16%    
D  do   25.000 EUR
 do 185.000 HRK
nova         2.40%    
rabljena    2,52%    


Ostali uvjeti 

 • Kreditna sposobnost sudionika u kreditu utvrđuje se sukladno pravilima Banke.
 • Svi sudionici u kreditu (dužnik, sudužnik, jamac) uz ugovor o kreditu potpisuju i Izjavu o suglasnosti i Zadužnicu uz solemnizaciju kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježničkih pristojbi snosi tražitelj kredita.
 • Sudionik u kreditu koji je zaposlen na neodređeno u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit treba imati najmanje 6 mjeseci kontinuiranog radnog staža. Sudionik u kreditu može biti osoba zaposlena na određeno u kontinuitetu kod jednog poslodavca najmanje 12 mjeseci uz suglasnost Osiguratelja.
 • Zbroj godina starosti pojedinog sudionika u kreditu i roka otplate kredita, u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, ne može prelaziti 72 godine, pri čemu se pod godinama starosti sudionika računa kalendarska godina, a ne mjesec rođenja. 
 • Jamac ne smije biti supružnik korisnika kredita i sudužnika.
 • Mjesečna neopterećena primanja sudužnika i jamca ne mogu biti manja od 2.000 kuna.
 • Maksimalna starost kupljenog vozila u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita može biti 12 godina pri čemu se starost vozila računa prema kalendarskoj godini, a ne mjesecu proizvodnje.
 • Ukoliko je odabran model B ili C korisnik kredita je obvezan sklopiti policu kasko osiguranja VINKULIRANU u korist Banke i deponirati originalnu policu u najbližu poslovnicu Zagrebačke banke.
 • Napomena 1: Iznos kredita za kupnju automobila čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za troškove ugradnje plina u vozilo najviše u iznosu do 15.000 kuna.
 • Napomena 2: Iznos kredita za kupnju motocikala, skutera i četverokotača čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za zaštitnu opremu koja je nužna za korištenje vozila što uključuje: kacigu, nosač kacige, zaštitno odijelo, rukavice, čizme i sl., a najviše do 30% iznosa maloprodajne cijene vozila.
 • Napomena 3: Iznos kredita za kupnju traktora čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo - vozilo koje je namijenjeno da ga vuče motorno vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica, traktorski priključak - zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom(broj šasije, serijski broj) koja je navedena u ponudi prodavatelja i u ugovoru o kreditu te može biti predmet fiducijarnog prijenosa vlasništva na motornom vozilu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika koji se vodi kod FINA. 
 • Napomena 4: Ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila te obvezno se solemnizira kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježničkih pristojbi snosi tražitelj kredita.
 • Napomena 5: Banka će na zahtjev klijenta osigurati nacrt ugovora za kredit bez naknade.

Osnovna dokumentacija

 • Podaci o klijentu,
 • Zahtjev za autokredit (preuzmite ovdje ili zatražite u poslovnici Banke).
 • Potvrda poslodavca 
 • Izjava suglasnosti o objedinavanju i obradi kreditnog izvješća HROK-a za sve sudionike u kreditu,
 • Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita, eventualnog sudužnika i jamca (ako se radi o novim osobnim iskaznicama, potrebno je priložiti i dokument iz kojeg je vidljiv MBG sudionika u kreditu),
 • OIB - Osobni identifikacijski broj,
 • Dokumentacija za dokazivanje primanja,
 • Ponuda (predračun ili račun) prodavatelja vozila,
 • Za sva nova vozila koja nisu proizvedena u godini prodaje potrebno je dodatno priložiti: a) Potvrdu MUP-a ili b) Potvrdu generalnog uvoznika u RH kojom se potvrđuje da je vozilo novo i još nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Potvrda ne smije biti starija od 10 dana i dostavlja se u Banku zajedno sa svom ostalom originalnom dokumentacijom prije isplate kredita,
 • Za rabljena vozila potrebno je dostaviti potvrdu MUP-a u kojoj je naveden vlasnik vozila i osnovni podaci o vozilu te dokumentaciju kojom se dokazuje pravni slijed od vlasnika do prodavatelja (npr. kupoprodajni ugovor).  Potvrda ne smije biti starija od 10 dana i dostavlja se u Banku zajedno sa svom ostalom originalnom dokumentacijom prije isplate kredita.

 Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita

Valuta kredita   HRK    EUR  HRK - fiksna kamatna stopa
Traženi iznos kredita  70.000 10.000 70.000
Troškovi uključeni u iznos kredita (DA/NE) DA DA DA
Odobreni iznos kredita 73.607 10.515 73.607
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva 1.840 263 1.840
Trošak premije osiguranja tražbine kredita 1.767 252 1.767
Efektivna kamatna stopa (EKS) 8,82% 8,82% 9,71%
Mjesečni anuitet 1.109 158 1.138
Kamata za razdoblje otplate kredita 19.986 2.855 22.469
Ukupan iznos za plaćanje 93.166 13.309 95.601

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunana uz kamatnu stopu 6,95% godišnje, promjenjiva za kredite u kunama i za kredite uz valutnu klauzulu u EUR te 7,75% godišnje, fiksna za kredite u kunama na rok otplate od 7 godina te troškove obrade 2,50% i osiguranja tražbine kredita 2,40% (Model D). 

Izračunajte anuitete i otplatni plan svog kredita uz  KALKULATOR autokredita Zagrebačke banke.

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih, brzih informacija. 
Za sve dodatne  informacije o kreditu obratite se bankarima u bilo kojoj  poslovnici Zagrebačke banke, ili na besplatni telefon 0800 0024


 

  

LEASING ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE - http://www.otpleasing.hr/

Za sve informacije oko realizacije leasinga, mjesečnih rata, uvjeta dobivanja leasinga, molim da nas kontaktirate na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili mob. 098/684292

Copyright © 2013. Kruno Auto d.o.o.  Rights Reserved.